Oprava fasády kostela sv. Jiljí v Bečově u Mostu dokončena

Dominik Faustus 9.ledna 2023

V roce 2022 se z prostředků Římskokatolické farnosti Vtelno u Mostu a dotace přes Místní akční skupinu (MAS) Naděje o.p.s. podařilo zrealizovat celkovou obnovu fasády, statické zajištění sakristie a výměnu klempířských prvků kostela sv. Jiljí v Bečově u Mostu. V kostele se slouží pravidelně každou neděli bohoslužby. Jedná se o kostel románsko-gotický, který byl v jádru přestavěn podle plánů Andrease Altomonta. V letech 2012-2015 byla obnovena střecha kostela a na sklonku loňského roku 2022 již zmiňovaná fasáda a další prvky. Po této obnově je plánována obnova kamenných prvků kostela a obnova oken a dveří. Na přímluvu sv. Jiljí, kéž se dále daří tento chrám Páně opravovat, aby se v něm mohla i nadále konat liturgie a ti, kdo se o opravu zasloužili, měli Boží požehnání.

Kostel sv. Jiljí, Bečov u Mostu

Foto: Tomáš Buřt