Oprava kostela Nalezení sv. Kříže v Dubé

Dominik Faustus 14.prosince 2023

V roce 2023 byla u kostela sv. Kříže v Dubé dokončena sanace prasklin v sakristii a oratoři, dále zemní výkopové práce, pokládka potrubí, osazení revizních šachet, instalace vsakovacího objektu, propojení potrubí se stávajícími dešťovými svody kostela, klempířská oprava měděného žlabu sakristie při jižním průčelí kostela


       Kostel sv. Kříže, Dubá

Foto: Mgr. Milan Mordačik