Oprava střechy zvonice u kostela v Jabkenicích

Dominik Faustus 21.ledna 2020
U kostela Narození Panny Marie v Jabkenicích na Mladoboleslavsku, včleněná do ohradní zdi hřbitova ve východní části kostelního areálu, stojí vysoká dřevěná zvonice, pocházející zřejmě z 15. či 16. století. Poslední opravy na ní se uskutečnily naposledy v 70. letech 20. století a proto se v loňském roce přistoupilo k obnově jehlancové střechy, která kvůli památkové péči musí být podle původní technologie pokryta štípanými šindely. Již v říjnu 2019 si přišly od zhotovitelské firmy převzít ukončenou etapu rekonstrukce vedoucí oddělení památkové péče mladoboleslavského magistrátu Ing. Monika Burešová, dobrovický děkan R.D. František Janíček a stavební technik litoměřického biskupství Tomáš Novák.   


Úterý 22. října 2019, kostel Narození Panny Marie, Jabkenice

Foto: Dominik Faustus