ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ pro osmidenní dobu celostátní karantény, tj. od pondělí 16.03. do úterý 24.03.2020

Milena Davídková 16.března 2020

Litoměřice, 16. března 2020

Všem duchovním správcům a statutárním orgánům farností 
a zaměstnancům Litoměřického biskupství, včetně biskupské kurie


ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

pro osmidenní dobu celostátní karantény, tj. od pondělí 16.03. do úterý 24.03.2020

S ohledem na vládní vyhlášení o celostátní karanténě, znamenající zákaz volného pohybu (s výjimkami nutných cest k zajištění života svých blízkých a života svého), vydávám toto opatření:

a/ s okamžitou platností, tj. od pondělí 16.03. do úterka 24.03.t.r. 6. hodiny ranní, se v celé diecézi ruší jakékoliv bohoslužby a jakákoliv jiná pastorační setkání a shromáždění

b/ návštěvy nemocných se uskuteční jedině s viatikem, tzn. v nebezpečí smrti nemocného

c/ pokud duchovní správce není zdravotně zcela disponován, nechť při návštěvách umírajících nemocných jedná podle zásady: spása duší má vždy prioritu, ovšem s vlastním hygienickým zajištěním, je-li to možné

d/ po skončení vyhlášené osmidenní celostátní karantény, tj. od středy 25.03.t.r. do zatím 12.04.2020 včetně Velikonoc, se ve farnostech zajistí bohoslužebný program, jako platil od vyhlášení nouzového stavu: někde se bohoslužby zcela zrušily, jinde se dodrželo pravidlo maximální účasti na bohoslužbě do 30 osob, kostely se otevřou pro soukromé modlitby věřících, podávání Eucharistie na požádání, využití nedělního sledování mší svatých z médií, uspořádání rodinné domácí bohoslužby apod.

e/ pokyny pro bohoslužbu „Missa chrismatis“ budou ještě později doplněny, nádobky se starými svatými oleji zatím nevyprázdňovat

f/ další opatření pastorační povahy budou následovat podle vývoje situace

g/ zaměstnanci Litoměřického biskupství v terénu diecéze pro tuto osmidenní dobu dostávají od zaměstnavatele placené volno

h/ zaměstnanci biskupské kurie pro tuto osmidenní dobu dostávají od zaměstnavatele placené volno s tím, že budova kurie na Dómském pahorku v Litoměřicích zůstane uzavřena a event. neodkladné úřední záležitosti budou vedoucími jednotlivých oddělení kurie telefonicky konzultovány s generálním vikářem

ch/ nezapomínejme, prosím, na modlitby za postižené nemocné, jejich ošetřovatele a lékaře, stejně tak za ty, kdo v této kritické době rozhodují o osudech obyvatel

i/ pro tento svatopostní čas doporučuji používat aktuální modlitbu Svatého otce Františka:  

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-papeze-frantiska-k-panne-marii

a

modlitbu otce arcibiskupa Jana Graubnera:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera

Jsem s Vámi se všemi duchovně spojen a žehnám Vám. Váš 

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Příloha ke stažení