Originály ze sbírek litoměřické diecéze vystavují v Praze

Jana Michálková, tisková mluvčí 15.prosince 2009

Originály ze sbírek litoměřické diecéze vystavují v PrazeKlaudiánova mapa Čech, konvolut Aristotelovy Metafyziky s kresbou přijímání pod obojí na přídeští z fondu kapitulní knihovny a dvě malovaná oltářní křídla z Roudník na Ústecku (s vyobrazením Jana Husa na hranici) – vzácná díla ze sbírek litoměřické diecéze - budou od středy 16. prosince 2009 vystavena v Císařské konírně na Pražském hradě.

Originál Klaudiánovy mapy Čech, první samostatné tištěné mapy Čech z roku 1518, která se zachovala jen v jediném výtisku, a to v biskupské knihovně v Litoměřicích, a prvotisk Aristotelovy Metafyziky si budou moci návštěvníci výstavy Umění české reformace prohlédnout vůbec poprvé. Výstava bude probíhat až do 4. dubna 2010, otevřena bude kromě 24. prosince 2009 denně od 10 do18 hodin.

 

Z historie:

Autorem Klaudiánovy mapy Čech je mladoboleslavský lékař a knihtiskař Mikuláš Klaudián. Původně patrně cestovní mapa je ručně kolorovaným výtiskem nalepeným na plátno. Orientovaná je severem dolů. Města jsou rozlišena na katolická a utrakvistická. Je jednou z prvních map s obrazem cest a první tištěnou mapou s rozlišením měst podle náboženského vyznání. Z větší části obsahuje erby jednotlivých zemí, rodů a významných českých měst včetně alegorických, mravoučných vyobrazení a textů. Klaudiánova mapa je památkou vzácnou nejen pro nás, ale i z širšího hlediska evropské kartografie. Uložena je ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.

Dvě malovaná oltářní křídla (s vyobrazením Jana Husa na hranici) pocházejí z kostela sv. Václava v Roudníkách u Chabařovic na Ústecku. Jde o jediné dochované monumentální vyobrazení specificky husitského ikonografického námětu Upálení Jana Husa, jež se dochovalo ze středověku. Pod raně barokní malbou je objevili po polovině 60. let 20. století studenti restaurátorského ateliéru pražské AVU.

 

f3.JPG f4.JPG

 

Na fotografiích:

Zcela nahoře - Vzácná Klaudiánova mapa Čech před předvozem; na snímku je Markéta Vladyková, vedoucí oddělení fondu správy a sbírek Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Vlevo - Malovaná oltářní křídla z Roudník. Akademická malířka a restaurátorka Radana Hamsíková – Podzemná hodnotí stav díla před převozem.

Vpravo - Konvolut Aristotelovy Metafyziky s kresbou přijímání pod obojí na přídeští z fondu kapitulní knihovny.