Oslava 300 let fary v Mariánských Radčicích

Milena Davídková 7.května 2019

V sobotu 4. května 2019 proběhla v Mariánských Radčicích oslava 300 let trvání fary. Na tuto oslavu přijal, mezi jinými vzácnými hosty, pozvání i litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který zde sloužil slavnostní mši svatou. Oslava byla také spojena s koncerty a bohatým kulturním programem.

4. května 2019, kostel Panny Marie Bolestné, Mariánské Radčice

Foto: Christopher Cantzen 

Foto: Jürgen Meyle