Oslava 90 let letectví na Rané u kaple sv. Josefa Kupertinského

Dominik Faustus 24.září 2022

V sobotu 24. září 2022 od 15 hodin se u výklenkové kaple patrona letectví sv. Josefa Kupertinského v polích poblíž Rané konala bohoslužba k 90. výročí letectví na Rané. Bohoslužbu vedl generální vikář Mons. Martin Davídek, kterého provázel místní duchovní správce R.D. Radim Vondráček. Hudební doprovod zajistily sestry Kodýtkovy. Během bohoslužby byl požehnán také nový obraz sv. Josef Kupertinského určený pro tuto kapli a zrestaurovaná socha anděla, která byla nalezena v areálu hřbitova v Libčevsi. Nechyběl také čestný přelet letounů k poctě všech letců. V závěru bohoslužby byly také požehnány soupravy paraglidistů. Následně se přítomní, mezi nimiž byli i hosté z Německa, přesunuli do prostor Muzea letectví na Rané, kde pokračoval program zaměřený na aviatiku. Sv. Josefe Kupertinský, chraň všechny, kteří posouvají hranice lidských možností v oblasti letectví.

Sobota 24. září 2022, Hrádek u Rané

Foto: Dominik Faustus