Oslava narozenin otce Mirka Šimáčka

Jan Rosenauer 11.května 2011

V úterý 10. května oslavil životní jubileum 60 let J.M. can. Miroslav Šimáček, arciděkan v Ústí nad Labem. Pogratulovat mu přijel také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Děkovná mše sv. koncelebrovaná kněžími Litoměřické diecéze byla sloužena v pondělí 9. května v arciděkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie.