Oslava sv. Anežky České v Doksanech s Mons. Pavlem Posádem

Jana Michálková 20.listopadu 2017

 Oslava sv. Anežky České, mše svatá na poděkování Pánu Bohu a sv. Anežce České za 28 let svobody, hlavní celebrant mše svaté byl českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád, koncelebrovali  administrátor doksanské farnosti P. Adrián Pavel Zemek O.Praem. a děkan litoměřické městské farnosti, kapitulní kanovník Józef Szeliga, 19. listopadu 2017, klášterní kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: Jana Michálková