Oslava sv. Jana Boska

Jana Michálková 26.ledna 2015

Oslava sv. Jana BoskaV letošním roce si připomínáme 200. výročí narození sv. Jana Boska, zakladatele salesiánské rodiny. K jeho oslavě se bude v závěru tohoto týdne v Teplicích konat několik akcí, na které vás zveme.

 

Pátek 30. ledna 2015

Výstava

obchodní centrum Fontána v Teplicích, 14.00-17.00 hodin

Vyhodnocení soutěže a zahájení výstavy „Namaluj svého anděla pro Jana Boska, 3. patro obchodního centra Fontána v Teplicích. Akci pořádá Salesiánské středisko Štěpána Trochty spolu s farností. Děti a jejich rodiče se mohou těšit na pohybové aktivity, soutěže a hudební vystoupení. Výstava zde bude probíhat celý měsíc.

 

Sobota 31. ledna 2015 (Památka sv. Jana Boska, kněze)

Mše svatá, zazní proprium k Donu Boskovi

kostel sv. Jana Křtitele v Teplicích, 17.00 hodin

Mše svatá, při níž bude uvedeno proprium k Donu Boskovi. Pod vedením dirigenta Jana Zástěry, autora skladby, zazní v provedení chrámového souboru Collegium hortensis.

 

Neděle 1. února 2015

Mše svatá sloužená diecézním biskupem

kostel Božského Srdce Páně v Teplicích-Trnovanech, 9.30 hodin

Mše svatá, hlavním celebrantem je litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

Sv. Jan Bosko bude kromě toho i tématem prázdninových chaloupek a jeho život a odkaz bude připomínán během roku v kázáních. V srpnu jste zváni na pouť na Velehrad (7. - 9. srpna 2015).

 

 

Z historie působení salesiánů v Teplicích:

Z teplického děkanství jsou spravovány ještě tyto farnosti: Teplice-Šanov, Teplice-Trnovany, Modlany, Křemýž, Světec a Kostomlaty pod Milešovkou.

Do severních Čech přišli salesiáni po 2. světové válce do uvolněného cisterciáckého kláštera v Oseku. Zde nalezli svůj domov a odtud rozvíjeli činnost v širokém okolí. Dne 16. listopadu 1947 byl Štěpán Trochta vysvěcen na biskupa. Aktivity salesiánů přerušila noc ze 13. na 14. dubna 1950, kdy byl klášter násilně zabrán. Další aktivity rozvíjeli na Teplicku až po roce 1968 a nově od roku 1990, kdy salesiánská provincie, vzhledem k předchozí tradici a přítomnosti spolubratří v okolí, přijala odpovědnost za farnosti ve městě Teplice a spolubratři 17. listopadu 1991 otevřeli salesiánské středisko v Šanově v ulici Pod Doubravkou v domě patřícímu okresnímu úřadu.

V současné době středisko funguje na dvou místech - v Proseticích a na Luně v Trnovanech. Více informací naleznete zde: http://teplice.sdb.cz/stredisko-mladeze/