Oslava svaté Anežky České - 25. výročí jejího svatořečení

Jana Michálková 3.listopadu 2014

Oslava svaté Anežky České - 25. výročí jejího svatořečeníAktualizováno: 25. výročí svatořečení sv. Anežky České si připomeneme ve čtvrtek 13. listopadu 2014.

 

V klášteře v Doksanech, kde byla Anežka Přemyslovna sestrami premonstrátkami v dětství vychovávána a vzdělávána, si připomínáme sv. Anežku Českou při bohoslužbách každého třináctého dne v měsíci (od března do listopadu). 25. výročí jejího svatořečení budeme ve zdejším klášterním kostele Narození Panny Marie slavit při mši svaté 13. listopadu 2014 od 18.00 hodin.

V kostele Všech svatých v Litoměřicích se bude v tento den konat od 19.00 hodin benefiční koncert a duchovní pásmo „Rozjímání o sv. Anežce České. Zazní zde skladby J. S. Bacha, P. Ben-Haima a dalších autorů v podání mladého českého houslisty Romana Patočky (1981), jedné z výjimečných osobností nastupující generace sólistů, a vyslechnout si tu rovněž můžete tři rozjímání: „Anežka a lidská důstojnost, „Anežka vidí, co je skryté a „Anežka, mír a oběť. Společná modlitba z breviáře začíná ve 21.05 hodin,  nešpory bude živě přenášet Radio Proglas. Modlitbu povede probošt litoměřické katedrální kapituly, prelát Jiří Hladík O.Cr.

 

Čtvrtek 13. listopadu 2014

  • Doksany, klášterní kostel Narození Panny Marie, 18.00 hodin - mše svatá, 25. výročí svatořečení sv. Anežky České
  • Litoměřice, kostel Všech svatých, 19.00 hodin - benefiční koncert a duchovní pásmo Rozjímání o sv. Anežce České. Společná modlitba večerních chval začíná ve 21.05 hodin, nešpory bude živě přenášet Radio Proglas. Pro účastníky budou k dispozici vytištěné texty. Zveme všechny, aby se zapojili, a to i ti, kteří s modlitbou breviáře nemají zkušenost. Předběžná zkouška proběhne po skončení houslového benefičního konertu Romana Patočky a rozloučení s ním, přibližně ve 20.45 hodin.

Benefiční koncert.jpg