Oslava svátku sv. Bonifáce ve Fuldě

Jana Michálková 7.června 2017

 U příležitosti svátku sv. Bonifáce, patrona diecéze Fulda, navštívil v sobotu 5. června 2017 generální vikář Mons. Martin Davídek sídelní město biskupství. V zastoupení litoměřického biskupa Jana Baxanta se zde zúčastnil pontifikální mše svaté ke cti sv. Bonifáce. Pod širým nebem se před katedrálou shromáždilo na sedm tisíc poutníků z Německa, polského Horního Slezska, Nizozemí, ale i Česka. Sídelní biskup Fuldy Heinz Josef Algermissen ve zdravici vyjádřil svou radost nad přítomností zástupce litoměřické diecéze, neboť přátelské a živé vztahy mezi oběma místy jsou po desetiletí velmi silné. Jeho slova pak jen potvrdila četná setkání generálního vikáře s našimi německými krajany a přáteli.

Kázání pronesl katovický arcibiskup Wiktor Skworc, který připomenul osobnost sv. Bonifáce a jeho příklad pro současnost, ale i dopis polských biskupů německým z roku 1965, který otevřel novou éru polsko-německých vztahů a stal se i impulzem pro výměnu dopisů mezi Československou a Německou biskupskou konferencí v roce 1990. Setkání ve Fuldě bylo nejen svědectvím víry, ale i pevným přátelstvím mezi evropskými národy.

Fotogalerie ze slavnosti si můžete prohlédnout zde a také ještě zde.

Autor: Jan Heinzl

Autor snímku na předchozí straně: Alois Hofmann