Oslava svátku Svaté rodiny v Litoměřicích

Dominik Faustus 31.prosince 2018
V neděli 30. prosince 2018 v devět hodin se, jako na mnoha místech litoměřické diecéze, konala v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích slavnostní mše ze svátku Svaté rodiny, která byla celebrována děkanem litoměřické farnosti R.D. Józefem Szeligou.Svatou rodinou se rozumí společenství sv. Josefa, Panny Marie a Ježíše Krista, a její svátek připadá letos na neděli v oktávu Narození Páně. Při tomto svátku mohou manželé obnovit svůj manželský slib. 


Kostel Všech svatých, 30. prosince 2018, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus