Oslava výročí sv. Cyrila a Metoděje

Jana Michálková 6.února 2013

Oslava výročí sv. Cyrila a MetodějeArcibiskup pražský Dominik kardinál Duka zve kněze ke koncelebraci a věřící naší diecéze k účasti na oslavě výročí sv. Cyrila a Metoděje v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu dne 9. března 2013 v 10 hodin.

 

Devátý březen je připomínkou původního svátku, kterým prohlásili arcibiskup Arnošt z Pardubic spolu s císařem a králem Karlem IV. soluňské bratry za patrony zemí Koruny české. Tento svátek se slavil ve zmíněném datu až do změny v 19. století, ke které došlo na žádost olomouckého kardinála Friedricha Egona knížete z Fürstenbergu, za podpory Bedřicha Josefa knížete Schwarzenberga, arcibiskupa pražského. Současně při této cyrilometodějské oslavě bude vzpomenuto výročí založení pražského biskupství v roce 973.