Oslavy 20. výročí svatořečení Anežky České v Doksanech

Jana Michálková, tisková mluvčí 15.listopadu 2009

Oslavy 20. výročí svatořečení Anežky České v Doksanech Modlitbami a pásmem ze života sv. Anežky byly v pátek v klášteře a kostele Narození Panny Marie v Doksanech zahájeny oslavy 20. výročí svatořečení Anežky České, kterou kanonizoval papež Jan Pavel II. ve Vatikánu 12. listopadu 1989.

Její svatořečení symbolicky otevřelo cestu našeho národa ke svobodě. Dcera krále Přemysla Otakara I., která se narodila okolo roku 1211, pobývala v doksanském klášteře u řádových sester premonstrátek v dětství. V dospělosti vynikala v péči o poutníky, nemocné a chudé. Její památku si připomínáme 13. listopadu. „Od jara letošního roku se zde každého 13. dne v měsíci slavila mše svatá ke cti sv. Anežky České s litaniemi a přímluvami za náš národ, obnovu církve v naší zemi, rodiny i za další potřeby, připomněl duchovní správce kláštera P. Adrián Pavel Zemek, OPraem.

Slavnostní mši svatou celebroval v pátek 13. listopadu ve zcela zaplněném kostele Narození Panny Marie litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Věřící se sem sjeli z různých koutů celé diecéze. Biskup ve své promluvě řekl, že sv. Anežka ve svém životě vykonávala to, k čemu byla v doksanském klášteře křesťansky vychovávána. Poukázal na to, jak důležitá je výchova dětí a mládeže, a vyzval k následování Krista. „Křesťanské náboženství, křesťanské učení je tak jednoduché: upřít svůj zrak jen a jen ke Kristu! Po roce biskupské služby a po 36 letech kněžského života jsem právě toto velmi často kázal. V tomto duchu byla Anežka Přemyslovna vychovávána. Kéž bychom našli především něco z její velkodušnosti a ušlechtilosti. Nepromarněme příležitost působit na děti a mládež a vložit do mladých srdcí Kristovy zásady, zdůraznil biskup Jan.

Po oba dny oslav zde probíhal bohatý duchovní a kulturní program. Řeholnice pohovořily o tom, jak se žije v doksanském klášteře dnes a co znamená žít život v klauzuře. Konala se eucharistická adorace kněží a za kněze a adorace mládeže za diecézi a povolání. Manželé Jana a Václav Brejchovi z bohušovické farnosti pro děti připravili soutěž O poklad Anežky České, ve které se děti seznamovaly s Anežkou jako řeholnicí i jako zakladatelkou špitálu, její výchovou v klášteře, rodinou a dobou rytířských turnajů, v níž žila. Odměnou jim byly sladkosti, tajně uložené v románské kryptě kláštera, k nimž musely nakonec objevit cestu. V kostele mezitím probíhala modlitba růžence a přednáška Život z víry v rodině. Mši svatou zde v sobotu sloužil emeritní biskup Mons. Josef Koukl. Odpolední koncert k poctě Anežce České oslavy zakončil.