Oslavy 30 let kanonizace sv. Anežky České v Praze

Milena Davídková 14.listopadu 2019

85840V sobotu 16. listopadu 2019 od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude slavnou mši svatou celebrovat J. Em. Stanisław kardinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II. Bohoslužbu bude přenášet Česká televize. V úvodu slavné mše svaté zazní v podání královéhradeckého katedrálního sboru Cantores Gradecenses Kantáta ke sv. Anežce současného hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka. Dílo vzniklo v roce 2013 na objednávku Severočeského filharmonického sboru, jehož členové s mužskou částí Smíšeného sboru Jitro také spoluúčinkují. Na svoji světovou premiéru tak čekalo plných 6 let. Textovou předlohu kantáty připravil olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička a je koncipována velmi aktuálně jako modlitba za národ. Na varhany doprovází Jiří Kudrna. Dílo nastudoval a diriguje regenschori katedrály Svatého Ducha Josef Zadina.

V neděli 17. listopadu 2019 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude biskup Mons. Václav Malý hlavním celebrantem mše svaté, při které také sv. Anežce poděkujeme za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989.
Po skončení následuje průvod na Národní třídu.


Organizační informace ke mši svaté 16. listopadu 2019:

pro poutníky z blízka i z dáli

• Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel (nebrat zbraně, větší nože, obranné spreje, paralyzéry apod.).

• Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění přístupu účastníkům slavnosti budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a při jižním vstupu na I. nádvoří PH (z Hradčanského náměstí vedle Brány Gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení poutníků. Tato stanoviště budou označena tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny od 8.30 hod. do 9.45 hod.

• Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9.00 hod. – 9.45 hod. Je třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce.

• Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo při pohledu na průčelí katedrály.

pro čestné hosty

• Čestní hosté obdrží od sekretariátu arcibiskupa osobní pozvání a parkovací kartu opravňující k zaparkování na Hradčanském náměstí.

• Prosíme čestné hosty, aby potvrdili svoji účast a osobní pozvání nosili neustále při sobě.

• Přednostní vstup do areálu Pražského hradu je pro čestné hosty, po předložení pozvánky, možný pouze vchodem na I. nádvoří PH. Vchod bude otevřen od 9.00 hod. do 9.50 hod. a označen tabulí „ČESTNÍ HOSTÉ“.

• Pro čestné hosty bude vyhrazena stará část katedrály. Do katedrály vstupují vchodem vpravo při pohledu na průčelí katedrály.

• Po skončení slavnostní liturgie jsou čestní hosté srdečně zváni k přátelskému setkání, které proběhne v piano nobile Arcibiskupského paláce. U vchodu do Arcibiskupského paláce je nutné předložit osobní pozvání.

pro řeholníky a řeholnice

• Stejně jako ostatní poutníci, procházejí bezpečnostní kontrolou. Do katedrály však vstupují vchodem vpravo při pohledu na průčelí katedrály.

pro asistenci

• Asistence se shromáždí k nácviku liturgie v 8.00 hod. ve staré sakristii katedrály. Ministranti, kteří přijdou v jinou dobu, budou zařazeni do skupiny neasistujících ministrantů. Dle ročního plánu akcí je na tento den zároveň plánováno diecézní setkání ministrantů, které na slavnost naváže v odpoledních hodinách.

pro klérus

• Parkování pro všechen klérus je připraveno na Hradčanském náměstí. Vzhledem k nedostatku místa (parkování čestných hostů) prosíme pražský klérus, aby pokud možno použil k příjezdu hromadnou dopravu. Prosíme o respektování pokynů pořadatelské služby při parkování.

• Prostory pro strojení kléru v Arcibiskupském paláci budou otevřeny v 8.00 hod.

• Biskupové, generální a biskupští vikáři AP, katedrální kapitula, probošti kapitul a vyšší řeholní představení se k liturgii připraví ve foyer u kaple v prvním patře Arcibiskupského paláce. K liturgii si vezmou vlastní albu, infulovaní mitru simplex.

• Kněží a neasistující jáhni se k liturgii připraví v Sále kardinála Berana Arcibiskupského paláce. K liturgii si koncelebranti vezmou vlastní albu, bílou štolu a purifikatorium.

• Liturgický průvod (přes I. nádvoří a II. nádvoří PH) vychází z Arcibiskupského paláce v 9.45 hod.; klérus, který se připravoval k liturgii v prvním patře, je srdečně zván na přátelské setkání s čestnými hosty, které se uskuteční po skončení slavnostní liturgie v piano nobile Arcibiskupského paláce.

• Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni kněží, jáhni i ministranti srdečně zváni do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci k polednímu občerstvení a přátelskému setkání.

pro Řád Maltézských rytířů, Řád sv. Lazara Jeruzalémského a krojovaná občanská sdružení

• Vchází do katedrály bočním vchodem z Vikářské ulice. K přestrojení je pro ně vyhrazena nová sakristie katedrály. Svá místa v katedrále, vzhledem k TV přenosu, zaujmou nejpozději v 9.50 hod. Parkování na Hradčanském náměstí zajištěno nemají.

Mgr. Vojtěch Mátl, jáhen, vedoucí SAR a arcibiskupský ceremonář

Zdroj, bližší informace na: www.apha.cz

Plakát ke stažení