Oslavy 800 let založení města Hejnice

Jana Michálková 22.července 2011

Oslavy 800 let založení města HejniceV letošním roce si připomínáme 800. výročí založení města Hejnice. Oslavy tohoto jubilea vyvrcholily 2. července 2011, kdy byla ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie sloužena slavnostní mše svatá. Hlavním celebrantem byl generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR. Bohatý program s mnoha doprovodnými akcemi připravilo město Hejnice ve spolupráci s Mezinárodním centrem duchovní obnovy.

Město Hejnice (německy Haindorf) se nachází na severu Čech v Libereckém kraji. Předpokládá se, že prvními obyvateli na dnešním území obce byli uhlíři. Jako první zmínka o městě bývá uváděn letopočet 1211, spojený se stavbou dřevěné kapličky na místě dnešní baziliky Navštívení Panny Marie. Tesař, jenž tuto kapličku postavil, údajně vytesal na stropní trám letopočet MCCXI a stavitelé, kteří kapličku v roce 1252 přestavovali na kamenný kostel, tento letopočet vyznačili na klenbě.

Podle místní legendy žil v blízké vesničce Lužec (dnes část Raspenavy) chudý řemeslník, sítař a řešetář, se svou nemocnou ženou a dítětem. Jednoho dne roku 1211 hledal v hejnickém lese dřevo na práci a pod třemi lípami na břehu říčky Smědé usnul. Ve snu spatřil lípu zalitou září, na větvích seděli andělé. Jeden z nich mu řekl: Jsi na zázračném místě, na kterém se zalíbilo Otci. Jdi domů a vrať se s obrázkem Matky Boží, aby každý, kdo v budoucnu půjde kolem, se mohl zastavit a mít účast na milosti. Tobě se pak za odměnu uzdraví žena i dítě. Řemeslník, který nabyl přesvědčení, že nešlo o pouhý sen, zakoupil při nejbližší návštěvě Žitavy dřevěnou sošku Panny Marie, položil ji s úctou a bázní do dutiny staré lípy, pomodlil se před ní a prosil Boha   o pomoc. Potom přivezl svoji ženu a dítě a společně prosili Matku Boží o přímluvu u Boha. A podle legendy   se jeho žena i dítě skutečně uzdravily.

Když věhlas Hejnic jako poutního místa stále rostl a počet poutníků nadále vzrůstal, byl koncem 17. století ke kostelu přistavěn ještě františkánský klášter, který byl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2001 otevřen jako Mezinárodní centrum duchovní obnovy, které poutníkům slouží již deset let.

 

V příloze kázání generálního vikáře P. Stanislava Přibyla.