Oslavy Misijní neděle

Jana Michálková 9.října 2015

Oslavy Misijní neděleSvětový den modliteb za misie, u nás známý jako Misijní neděle, letos slavíme 18. října. Tento den je spojený s mnoha aktivitami, které zpřítomňují celosvětové a stále platné misijní poslání církve, a také s finanční sbírkou na podporu Papežského misijního díla šíření víry. Příležitost zapojit se mnoha způsoby do oslav Misijní neděle a podpořit šíření Kristova evangelia i péči o ty nejpotřebnější máme i my.

 

Misijní Most Modlitby, 17. 10. 2015

V předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby: ve 21.00 hodin. Zájemci se mohou sejít doma či v kostele, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. (Předposlední říjnová neděle se v katolické církvi z rozhodnutí papeže Pia XI. z roku 1926 slaví jako misijní, její součástí jsou modlitby a sbírka pro ty, kteří hlásají evangelium a slouží bližním v misijních oblastech.) 

 

Misijní neděle, 18. 10. 2015

Předposlední říjnová neděle se v katolické církvi z rozhodnutí papeže Pia XI. z roku 1926 slaví jako misijní, její součástí jsou modlitby a sbírka pro ty, kteří hlásají evangelium a slouží bližním v misijních oblastech. Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, žehnání svící, vigilie, adorace a modlitba růžence. Tradiční akce Papežských misijních děl: Misijní štrúdlování®, Misijní koláč®, Misijní jarmark®, Pohled pro misie®, Misijní bonbónek apod. Probíhají setkání misijních klubek (aktivity dětí).

 

Misijní sbírka, 18. 10. 2015

Z výtěžku této sbírky podporují Papežská misijní díla (www.missio.cz) projekty v diecézích v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.

 

Misijní neděle na Radiu Proglas

V pátek 16. 10. bude od 16.00 hodin misiím věnován pořad Všimli jsme si. V sobotním růženci 17. 10. od 20.30 hodin budeme pamatovat na misie, každý desátek tohoto růžence obětujeme za jeden kontinent. V sobotu 17. 10. ve 21.00 hodin se moderátor pomodlí modlitbu za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve Večerních chválách v sobotu 17. 10. ve 21.05 hodin a také v neděli 18. 10. v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin v 18.00 hodin. Myšlenku na den od Národního ředitele PMD, si můžete poslechnout v neděli 18. 10. v časech 5.27, 11.57 a 17.55 hodin. V neděli 18. 10. bude v 9.00 hodin přímý přenos slavnostní mše svaté, po které zazní v 10.00 hodin poselství papeže Františka k Misijní neděli.

 

Bližší informace na www.missio.cz