Oslavy sv. Vojtěcha v polském Gniezně

Dominik Faustus 29.dubna 2019
Ve dnech 27. – 28. dubna 2019 se v Gniezně, nejstarší polské církevní metropoli, konaly slavnostní obřady ke cti patrona celého Polska, ale také hlavního patrona Arcidiecéze pražské, sv. Vojtěcha. Pozvání na akci přijal i litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který byl účasten na sobotním programu večerních nešpor a průvodu s ostatky sv. Vojtěcha, v neděli pak na slavné mši svaté. 


Gniezno, 27. - 28. dubna 2019, Polsko

Foto: Vojtěch Alexa