Oslavy svaté Barbory v Rynolticích 2022

Dominik Faustus 5.prosince 2022

V pátek 2. prosince 2022 proběhl tradiční již VI. Benefiční koncert na záchranu kostela v Rynolticích, kde vystoupil pan Luděk Vele emeritní sólista Národního Divadla, se svojí dcerou Adélou a děti ze Základní a Mateřské školy v Rynolticích za doprovodu pana Lédla. V sobotu 3. prosince sloužil novoborský děkan R.D. Ing. Pavel Morávek poutní mši svatou a jáhenskou službu vykonal Ct.p. Bc. Michal Olekšák administrátor in mat. farnosti Rynoltice, který na poutní slavnost dovezl relikviář s ostatky svaté Barbory. Poděkování farnosti Rynoltice patří všem, zvláště účinkujícím na benefičním koncertu, R.D. Pavlu Morávkovi za poutní mši svatou, donátorům kostela za stálou přízeň a obec Rynoltice za pomoc při organizaci. Další připravovanou akcí v kostele v Rynolticích bude již 23. prosince 2022 od 17:00 Bohoslužba s rozdáváním Betlémského Světla.

Pátek 2. prosince 2022, kostel sv. Barbory, Rynoltice

Foto: archiv farnosti