Oslavy výročí 17. listopadu

Jana Michálková 17.listopadu 2017

 Litoměřický biskup Jan Baxant dnes, v pátek 17. listopadu 2017, sloužil v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze mši svatou na poděkování Bohu a sv. Anežce České za ... (letos) 28 let svobody. Po mši svaté se účastníci bohoslužby průvodem přemístili na Národní třídu k památníku připomínajícímu události 17. listopadu 1989, kde se spolu s biskupem Baxantem pomodlili.

Bohoslužba na poděkování Bohu a sv. Anežce České za naši svobodu pořádaná v den výročí 17. listopadu vždy v jednom z pražských kostelů spolu s průvodem k památníku na Národní třídě, kde zní modlitba, se stává tradicí. Poprvé se konala v roce 2009 v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava a jejím hlavním celebrantem byl Mons. Václav Malý, světící biskup pražský. Od toho roku se koná pravidelně a jejím hlavním celebrantem je vždy některý z biskupů.

Biskup Jan Baxant v homilii při mši svaté mj. řekl: „Před 28 lety se svým ojedinělým způsobem naplnilo naše mnohaleté snění o svobodě lidské bytosti. Jsme Pánu Bohu, a tak mnohým přátelům, doslova našim dobrodincům, vděčni za možnost probudit se z oněch snů do tehdy jistě příznivější reality, trvající doposud. Dovoluji si tvrdit, že to nebyl podivný politický kalkul, ale Boží režie a plody životních obětí pronásledovaných a vězněných křesťanů, a tak mnohých lidí, jež odmítli pohodlně koketovat s nelidským režimem, že se v naší zemi mohlo začít dýchat svobodně, a tedy i pokojně.“

Mons. Baxant poukázal na příkladu Pána Ježíše, že skutečná lidská svoboda není vázána na vnější okolnosti a rámce, ve kterých my lidé obvykle žijeme, a dále řekl, že člověk, podobně jako člověk Kristus, je Bohem obdařen svobodou – svobodou ducha. „Je mnoho nesvobody ve svobodných časech a současně i mnoho svobody v dobách nesvobody. Vždy je nutné za svobodu děkovat, druhým lidem svobodu přát, za svobodu se obětovat, ze svobody se radovat, nad ní bdít a nikdy se jí nevzdat,“ dodal. 


25816