Otázka pro: nového generálního vikáře Mons. Martina Davídka

Jana Michálková 1.července 2016

Otázka pro: nového generálního vikáře Mons. Martina DavídkaÚřad generálního vikáře dnes, v pátek 1. července 2016, převzal Mons. Martin Davídek. Jaké budou jeho první kroky v nové službě? Zeptali jsme se.

 

S jakými pocity přijímáte nový úřad?

Je to pro mne nový úkol a doufám při jeho plnění v Boží pomoc. Je to služba církvi.

Jaké budou vaše první kroky v novém úřadě?

Úřad generálního vikáře jsem dnes převzal. Nyní musím zjistit, jakým způsobem fungují některé věci, které jsem dosud neměl možnost vidět zblízka. Bývá zvykem, že člověk pověřený vedením úřadu dostává sto dnů hájení - tedy prostor, kdy se do své služby vpraví. Na základě toho pak budu moci dělat potřebné kroky.

Jak by měla probíhat vaše spolupráce s panem biskupem?

Generální vikář je alter ego (druhé já) biskupa, to znamená, že je s ním v jednotě a vždycky musí jednat v souladu s jeho vůlí. Naše spolupráce tedy bude úzká.

Jak vám ve službě generálního vikáře může pomoci vaše služba biskupského vikáře pro pastoraci a vaše zkušenost několikaleté kněžské služby v této diecézi?

Jako biskupský vikář pro pastoraci jsem se snažil diecézi co nejlépe poznat. Studoval jsem diecézi, její dějiny a jednotlivé farnosti. Věnoval jsem tomu čtyři roky a tyto znalosti nyní mohu uplatnit.

V rámci mé pastorační služby mě zajímalo, jak naše farnosti fungují, jakou mají dynamiku. Byl bych rád, kdyby fungovaly dobře a rozvíjely se také farní instituce. Farní život se má odehrávat tak, jak nás to učí církev.

Diecézní kurie je úřad biskupa a jde o to, aby kněží, jeho nejbližší spolupracovníci, když přijdou na tento úřad, aby se zde cítili dobře a nacházeli tu porozumění i pomoc při řešení různých záležitostí. Očekávám, že spolupracovníci kurie budou biskupovi a generálnímu vikáři nápomocni při správě diecéze a budou svoji práci konat ze srdce jako službu naší diecézní rodině.