Otázky přípravného dokumentu pro synodu o rodině na webu

František Jemelka, TS ČBK 4.února 2015

Otázky přípravného dokumentu pro synodu o rodině na webuNárodní centrum pro rodinu zveřejnilo otázky, které jsou součástí přípravného textu Lineamenta pro řádné shromáždění biskupské synody o rodině pořádané na podzim letošního roku. Pokud byste se chtěli vyjádřit a odpovědět na tyto otázky, závěrečnou zprávu loňské mimořádné synody (tzv. Relatio synodi) a dotazník naleznete na webu www.rodiny.cz. Odpovědi je třeba poslat do 20. února 2015 na e-mailovou adresu Národního centra pro rodinu.

 

Národní centrum pro rodinu zveřejnilo na svém webu otázky, které jsou součástí přípravného textu Lineamenta pro řádné shromáždění biskupské synody o rodině pořádané na podzim roku 2015. Zájemci si mohou dotazník stáhnout, přečíst závěrečnou zprávu loňské mimořádné synody (tzv. Relatio synodi) a odpovědi poslat do 20. února 2015 na e-mailovou adresu Národního centra pro rodinu.

Otázky mají sloužit k prohloubení a upřesnění úvah při hledání a nacházení „konkrétních řešení pro tolik těžkostí a bezpočet problémů, jimž musí čelit rodiny, říká v závěrečném projevu loňského mimořádného shromáždění biskupské synody papež František.

Bližší informace k odpovídání a samotné otázky naleznete na webu www.rodiny.cz. Zpracované odpovědi je možné posílat do 20. února 2015 na adresu ncpr@volny.cz.

Řádná synoda o rodině proběhne ve Vatikánu mezi 4. a 25. říjnem 2015. Navrženým českým delegátem na této události je královéhradecký biskup Jan Vokál.

(Zdroj: Národní centrum pro rodinu)