Otec Jaroslav Stříž oslavil 70. narozeniny

Milena Davídková 18.prosince 2022

V pátek 16. prosince 2022 oslavil otec Jaroslav Stříž, který je farářem v Křešicích nedaleko Litoměřic, své 70. narozeniny. Během víkendu mu přišlo popřát mnoho z jeho blízkých i přátel. Na přímluvu Panny Marie křešické ať mu dá Bůh svou milost a požehná otce Jaroslava dnes i v budoucnu.

16. a 17. prosince 2022, kostel sv. Matouše a fara, Křešice

Foto: přátelé