P. Jan Rajlich OP přednášel o křesťanství a ostatních náboženstvích

Jana Michálková 30.července 2010

P. Jan Rajlich OP přednášel o křesťanství a ostatních náboženstvíchP. RNDr. Jan Rajlich OP přednášel v pátek 30. srpna 2010 v sále Domova na Dómském pahorku v Litoměřicích o křesťanství a ostatních náboženstvích. Uzavřel tak cyklus přednášek, které se v Litoměřicích v rámci programu letní městské misie konaly.

P. RNDr. Jan Rajlich OP je členem dominikánského řádu. V minulosti přednášel filosofii na KTF UK v Praze a na Sociálně ekonomické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Od 1. května 2010 je administrátorem farnosti v Jablonném v Podještědí, rektorem zdejší baziliky a strážcem hrobu sv. Zdislavy.

Záznam přednášky naleznete v našem audioarchivu na www.dltm.cz.