P. Martin Davídek se loučil s litoměřickým hospicem

Jana Michálková 23.srpna 2009

P. Martin Davídek se loučil s litoměřickým hospicemP. Martin Davídek, sekretář litoměřického biskupa a kaplan Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, odjíždí studovat kanonické právo na lateránskou univerzitu do Říma.

V neděli 23. srpna, kdy sloužil v hospici svou poslední mši před cestou do Říma, se tu s ním jeho přátelé loučili. Nejprve při mši svaté v hospicové kapli, kde mu osobně poděkovala zakladatelka hospicového hnutí v České republice MUDr. Marie Svatošová, poté si s ním poseděli u malého občerstvení. Za zaměstnance hospice a farníky předali dárek Mgr. Monika Marková a ředitel hospice Pavel Česal. Na studia si tak P. Martin odváží kompletně vybavený penál a další školní pomůcky. A jako při každém loučení, i zde nějaká ta slzička ukápla.

 

„Pater Martin navštěvoval nemocné v hospici sv. Štěpána téměř každý den. Čtyřletá služba hospicového kaplana nebyla jen u oltáře v kapli při mši svaté, ale především u lůžek našich nemocných a umírajících. Bezpočet rozhovorů a zpovědí, udělování svátosti nemocných, podání svatého přijímání, občas i křest. Byl ochoten přijít na zavolání i v kteroukoli noční dobu, jak bylo potřeba. I personál mohl využívat jeho služby. Při každém odchodu z hospice se na Rybářském náměstí zastavil, otočil a požehnal nám,“ připomněl Pavel Česal.

 

„Děkuji Bohu, že mě pozval v určitý čas k této službě. Děkuji, že díky práci v hospici jsem dostal tolik přátel v nebi i na zemi, poznamenal k rozloučení v hospici P. Martin.