P. Matějec v Doksanech na pouti za kněžská a řeholní povolání

Milena Davídková 7.října 2017

V pátek 6. října 2017 při pouti za kněžská a řeholní povolání sloužil v Doksanech mši svatou P. Cyril Tomáš Matějec, O. Praem., rodák z Jablonce nad Nisou. Tyto poutní mše svaté se konají v Doksanech již více než dvě desítky let, pravidelně na první pátek v měsíci od 20 hodin. Setkání s novoknězem bylo pro komunitu sester premonstrátek, usilovně se modlících za nová duchovní povolání, velkým povzbuzením. Otec Cyril po bohoslužbě udílel novokněžské požehnání, a poté se konalo na doksanském probošství pro poutníky agapé.

6. října 2017, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: Martin Davídek