P. Radek Jurnečka se rozloučil při děkovné mši s libereckou farností

Milena Davídková 5.března 2024

V neděli 3. března 2024 od 9 hodin sloužil v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci nový generální vikář Mons. Radek Jurnečka mši svatou na poděkování. Bývalý liberecký arciděkan se rozloučil s farností v Liberci, v níž působil 14 let.

3. března 2024, kostel sv. Antonína Velikého, Liberec

Foto: Radek Hanskut (Člověk a Víra)