P. Stanislav Přibyl v Nepomucenu

P. Martin Davídek 10.listopadu 2009

P. Stanislav Přibyl v NepomucenuV neděli 8. listopadu 2009 navštívil generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, CSsR papežskou kolej Nepomucenum (Pontificio Collegio Nepomuceno) v Římě. Při setkání s představenými koleje promluvil o současné situaci v litoměřické diecézi.

Důležitým tématem setkání s rektorem Mons. Janem Mrázem, vicerektorem Mons. Františkem Koutným (dlouholetým rektorem Teologického konviktu v Litoměřicích) a spirituálem P. Richardem Čemusem bylo postgraduální vzdělávání kněží litoměřické diecéze na římských papežských univerzitách. Při současných nárocích, které doba klade na duchovní pastýře, se právě další studia jeví jako nezbytná. Znamená to ovšem nejen vyslat na římská studia bohoslovce či kněze, ale také je dále podporovat na těchto studiích.

Nepomucenum připravuje bohoslovce a kněze ke službě v českých a moravských diecézích. Mezi studenty i profesory bohoslovecké koleje Nepomucenum v Římě patří elita katolické církve: pozdější biskupové Jaroslav Škarvada, Petr Esterka nebo disidentský teolog Josef Zvěřina. V exilu tu působil kardinál Josef Beran. Z profesorů je třeba připomenout Vladimíra Boublíka, Karla Skalického, Karla Vránu, Jaroslava V. Polce a mnoho dalších. Čtyři desítky let zde působil ve funkci spirituála také současný kardinál Tomáš Špidlík. Letos si Nepomucenum připomíná osmdesát let od svého vzniku. Kolej se stala jedním z laureátů ceny Gratias agit 2009.

V závěru návštěvy vyjádřil P. Přibyl přání, aby se i v litoměřické diecézi našli ti, kteří podle svých možností přispějí na provoz Nepomucena a rozvoj dalšího vzdělání severočeského duchovenstva.