Památka Panny Marie Růžencové

Marie Koscelníková 7.října 2010

Památka Panny Marie RůžencovéDne 7. října slaví církev památku Panny Marie Růžencové. Modlitba růžence je nejznámější modlitbou k Panně Marii. Ve své dnešní podobě se šířila od 15. století především zásluhou dominikánů.

 

Modlitba růžence spočívá v opakování andělského pozdravení a v rozjímání o událostech z Ježíšova života a o spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má jeho Matka Panna Maria.
Definitivní podobu růžence stanovil v roce 1569 papež Pius V., který zavedl svátek Panny Marie Růžencové.


V první polovině 16. století rozšiřovalo Turecko úspěšně své panství do Evropy. 7. října 1571 došlo u Lepanta ke čtyřhodinové bitvě, ve které bylo převahu mající turecké loďstvo úplně poraženo. Turecká nadvláda ve Středozemním moři byla jednou provždy zlomena a zároveň se podařilo zlomit proslulost turecké nepřemožitelnosti. Jako připomínku na tuto bitvu, jejíž výsledek připisoval Pius V. své neustávající modlitbě růžence, stanovil papež svátek Panny Marie Růžencové. Pro celou církev se stala tato památka závazná po vítězství křesťanských vojsk nad Turky u Petrovaradina v Srbsku v roce 1716.


Název modlitby - růženec je z latinského rosarium, »růžová zahrada«.