Památka zesnulých 2016: Modlitební setkání s biskupem Janem Baxantem

Jana Michálková 3.listopadu 2016

Památka zesnulých, dušičková pobožnost modlitby s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem, generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem, proboštem litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiřím Hladíkem O.Cr. a kapitulním kanovníkem a děkanem litoměřické městské farnosti J. M. can. Józefem Szeligou, 2. listopadu 2016, městský hřbitov, Litoměřice

Foto: Karel Pech