Památka zesnulých a získání odpustků

Jana Michálková 25.října 2016

Litoměřický biskup Jan Baxant bude sloužit mši svatou za zemřelé ve středu 2. listopadu 2016 v katedrále sv. Štěpána od 7.30 hodin, v 15 hodin povede modlitební setkání na městském hřbitově.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou věřící získat za splnění obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova) od 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova, a mimo to 1. – 2. listopadu při návštěvě kostela nebo kaple.

Pro ty, kteří nemohou tyto odpustky získat z vážného důvodu v obvyklé době, platí výjimka: plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou získat od 25. října. Toto dovolení platí pro věřící na území českých a moravských diecézí do roku 2019.