Pan Karel Lojka z Mělníka převzal papežské ocenění „Pro Ecclesia et Pontifice“

Milena Davídková 17.září 2019

Svatý otec František vyslyšel žádost litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a ocenil litoměřického diecézána pana Karla Lojku papežským uznáním „Pro Ecclesia et Pontifice“. Tuto prosbu podpořil také významný českobudějovický právník JUDr. Jan Kotous, předseda Společnosti Vyšehrad z.s. Praha, dále kanovník Mgr. Karel Havelka, prelát a děkan katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a čestný kanovník vyšehradský, a také pan Petr Mikula, rytíř papežského řádu sv. Řehoře Velikého, bývalý sekretář generálního vikáře litoměřického a pozdější asistent litoměřického biskupa.

Pan Karel Lojka je aktivním katolíkem a koncem července letošního roku oslavil své 75. narozeniny. Dlouhá léta působí jako dobrovolný spolupracovník na Vyšehradě, kde se také aktivně podílel na dokumentaci a restaurování sbírek kapituly. V minulosti též dlouhodobě spolupracoval s již zesnulým kanovníkem – knihovníkem P. Františkem Vernerem O.Cr. na zachování kapitulní knihovny a archivu.

Po absolvování stavební průmyslovky celý život pracoval na Mělníku jako projektant ve stavebnictví. Je autorem knihy „Mělník ve starých fotografiích 1970–1989“. Od mládí jako fotograf neúnavně dokumentoval významné osobnosti, jako byla např. akad. malířka Ludmila Jiřincová, básníci a spisovatelé Kamil Bednář či František Křelina, dále akad. malíř, sochař a medailér Lumír Šindelář nebo historik Zdeněk Kalista. Jeho dlouhodobou práci též oceňují  odborní pracovníci Národního muzea v Praze a řada z okruhu zasvěcených odborníků.

Pro jeho příkladné křesťanské rysy, jako je čestnost, skromnost ve vystupování, obětavost a nezištné pracovní nasazení pro církev, jej litoměřický biskup Mons. Jan Baxant navrhl na toto významné ocenění. Papež František tento návrh vyslyšel a panu Karlu Lojkovi ocenění udělil.

Při slavnostním předání, které proběhlo v rezidenci litoměřického biskupa v pondělí 16. září 2019, nejprve českobudějovický děkan u kostela sv. Mikuláše Dr. Zdeněk Mareš, Th.D. přečetl původní listinu adresovanou Svatému otci, a poté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant jmenovanému Karlu Lojkovi ocenění za dlouholetou záslužnou práci pro církev, za přítomnosti rodiny a blízkých přátel, předal. 

79451

79452
Foto: Dominik Faustus a Martin Davídek

Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.