Papež posílá zaplavenému severu Čech osobní dar 25.000,- €

Jana Michálková 17.srpna 2010

Papež posílá zaplavenému severu Čech osobní dar 25.000,- €Papež Benedikt XVI. osobně přispěje darem 25.000,- € na pomoc po povodních, které v minulých dnech zasáhly severní Čechy. Apoštolská nunciatura v Praze o tom dnes, v úterý 17. srpna 2010, v odpoledních hodinách informovala litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a generálního vikáře litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla CSsR.

 

Svatý otec tak reaguje na žádost litoměřického biskupa, který jej oslovil dopisem minulý týden ve čtvrtek.  Finanční dar papeže bude rozdělen mezi potřebné prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice.

„V našich zeměpisných šířkách se jedná o bezprecedentní událost, zdůrazňuje generální vikář P. Stanislav Přibyl. „Z toho je vidět, že církev nestojí při těchto živelných katastrofách stranou, ale že je od počátku v centru dění a pomáhá. Pomoc je určena všem lidem postiženým povodní, není to pomoc církve sobě samé, dodal.

Dalšími dárci, kteří přispěli postiženým bleskovou povodní v severních Čechách, jsou Fond německých katolíků Renovabis, který dal 30.000,- €, Arcibiskupství pražské 250.000,- Kč, ČBK 100.000,- Kč, Biskupství českobudějovické 20.000,- Kč a další dárci přibližně 30.000,- Kč. Na charitním kontě je kromě výše uvedených darů zatím 2 420 410,- Kč.