Papež František opět vyzval k modlitbám za mír

Ondřej Mléčka, tiskové středisko ČBK 18.září 2013

Papež František opět vyzval k modlitbám za mírU příležitosti Mezinárodního dne míru, který připadá na 21. září, vyzval papež František k modlitbám za pokoj ve světě, především v Sýrii.

 

Řím: „Kéž by mohl mír - Ježíšův dar - přebývat v našich srdcích a podpírat předsevzetí těch, kdo mají zodpovědnost za národy, a všech lidí dobré vůle, prohlásil papež František na závěr středeční generální audience, na níž se ve Vatikánu shromáždilo 80 tisíc lidí.

Svatý otec tak připomněl Mezinárodní den míru, který se slaví 21. září, a vyzval křesťany, aby se v tento den připojili k modlitbám za pokoj v nejsužovanějších částech světa. Zároveň opětovně vybídl k diplomatickému řešení syrského konfliktu: „Myslím, především na drahý syrský lid, jehož lidská tragédie může být vyřešena pouze skrze dialog a vyjednávání, při respektování spravedlnosti a důstojnosti každého člověka, především těch nejslabších a nejbezbrannějších. Jedná se již o několikátou výzvu papeže Františka k mírovému postupu v řešení syrské krize.

V návaznosti na středeční katechezi, v níž se zamýšlel nad církví jakožto matkou, pozdravil Svatý otec také obyvatele blízkovýchodních zemí, včetně Sýrie: „Jako matka dokáže pro své děti klepat na všechny možné dveře, bez kalkulací, s láskou, podobně jedná i církev: skrze modlitbu klade do Pánových rukou všechny situace svých dětí. Důvěřujme vždy v sílu modlitby, protože Pán nezůstane netečný vůči volání své církve!

Mezinárodní den míru vyhlásila Organizace spojených národů roku 1981. Smyslem je prožít den, kdy lidé i národy zastaví boje a války.