Papež František poslal gratulační dopis Mons. Janu Baxantovi

Milena Davídková 18.června 2023

Prostřednictvím Apoštolské nunciatury v Praze zaslal papež František osobní gratulační dopis Mons. Janu Baxantovi, diecéznímu biskupu litoměřickému, k jeho zlatému kněžskému jubileu. Mši svatou na poděkování bude o. Jan sloužit v den 50. výročí kněžského svěcení v pátek 23. června 2023 v 17 hod. v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Jubilant snažně prosí o modlitby za nastolení Božího pokoje a míru v Evropě a na celém světě. 
239504Překlad dopisu do českého jazyka:

Ctihodnému bratru Janu Baxantovi, biskupu litoměřickému, jenž slaví zlaté jubileum kněžského svěcení, které přijal v Pražské arcidiecézi, projevujeme naši duchovní blízkost, a, když máme na mysli jeho řádnou pastorační činnost, vyprošujeme mu potřebnou záštitu od našeho Pána, který nám přikázal být všechno všem, a také řídí našim svědectvím kroky lidí. Jemu, s přáním všeho nejlepšího, stejně tak jeho kněžím, věřícím a blízkým rádi udělujeme požehnání s prosbou o modlitby za naši službu Petrova nástupce. 

Dáno v Římě, v Lateránu 29. května 2023 
František

/+ jeho osobní pečeť/