Papež se setkal s účastníky Světových dní mládeže

Jana Michálková 19.srpna 2011

Papež se setkal s účastníky Světových dní mládežeSvatý otec Benedikt XVI. ve čtvrtek v poledne dorazil do Španělska, aby se zúčastnil 26. ročníku Světových dní mládeže. Na madridském letišti Barajas ho čekal mimo jiné španělský král Juan Carlos I. s královnou Sofií a předseda vlády Zapatera. Spolu s ním vítalo papeže několik chlapců ve věku 10-13 let v kostýmech švýcarské gardy a početná skupina účastníků Světových dní mládeže.

 

 

19. 8. 2011 Madrid

Ve svém úvodním projevu papež poděkoval Španělsku, všem organizátorům a institucím, které se podílely na přípravě setkání, za jejich pohostinnost a obětavost. Připomněl, že přijel do Madridu především proto, aby utvrdil ve víře mládež, která v dnešní době musí čelit nástrahám konzumismu a poživačnosti, banalizaci sexuality, nedostatku solidarity a korupci. Zmínil se také o kritické situaci mladých, kteří těžko hledají práci, a o diskriminaci věřících v některých regionech a zemích. Tváří v tvář takovým situacím se mladí lidé potřebují pevně opřít o víru, která je hluboko zakořeněná v jejich životech. Světové dny mládeže jsou proto „poselstvím naděje, které nás naplňuje důvěrou při pohledu na zítřek církve a světa.

Naléhavá výzva k „zakořenění v Kristu zazněla také při večerní ceremonii na Plaza de Cibeles, kde mezi statisíci poutníků vítali papeže i věřící z České republiky. Benedikt mladé křesťany povzbuzoval k tomu, aby se stali „protagonisty v hledání pravdy a dobra, neztráceli se v pomíjivosti života bez horizontů a pevně se opírali o víru. V sedmi jazycích pak pozdravil různé národy zastoupené na Světových dnech mládeže. Papež zůstane v Madridu až do neděle, kdy bude na letišti Cuatro Vientos sloužit slavnostní mši svatou.

Anežka Hesová, tisková mluvčí Českého centra v Madridu


Obr

foto Vojtěch Podstavek

 

Obr

foto Vojtěch Podstavek