Papež vybízí k modlitbě za čínskou církev

Jan Zasadil, TS ČBK 24.května 2011

Papež vybízí k modlitbě za čínskou církevNa generální audienci ve středu 18. května 2011 zdůraznil Benedikt XVI. povinnost katolíků ve světě modlit se za udržení jednoty s čínskou církví. Světový den modliteb za církev v Číně připadá na svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů 24. května. Čína bohoslužby zakazuje.

 

Papež Benedikt XVI. na generální audienci 18. května 2011 apeloval na všeobecnou církev ve světě, aby se modlila za věřící v Číně. „Jako všude, v Číně prožívá Kristus svou oběť. Věřící mají právo na naše modlitby, potřebují je, zdůvodnil papež.

„Víme ze Skutků apoštolů, že když byl Petr vězněn, všichni se usilovně modlili a výsledkem bylo, že jej přišel osvobodit anděl. Udělejme to stejně. Papežův apel předjímá liturgickou památku Panny Marie Pomocnice křesťanů. Pod tímto titulem je Panna Marie uctívána v šanghajském chrámě na vrchu Še-Šan a Benedikt XVI. vyčlenil tento den pro každoroční modlitby za Čínu. „Katolíci na celém světě mají povinnost modlit se za církev v Číně, zdůraznil papež.

Církev si je vědoma tísnivé situace v Číně. „Všem kněžím a všem katolíkům, kteří čelí těžkostem svobodně vyznávat víru, vyjadřujeme svou účast, uvedl. „Svou modlitbou jim můžeme pomoci najít cestu k udržení živé víry, silné naděje a vroucí lásky k lidem. Můžeme jim vyprosit, aby jejich přání zůstat v jednotě s všeobecnou církví bylo silnější než pokušení vydat se cestou nezávislou na Petrovi.

Světový den modliteb za církev v Číně, který Benedikt XVI. ustanovil v roce 2007, budou Číňané slavit obtížně. Čínské úřady již zakázaly pořádání poutní bohoslužby v šangajském chrámě Pany Marie Še-Šanské v den slavnosti 24. května. Še-šanská katedrála z druhé poloviny 19. století je však nejvýznamnějším poutním místem neodkloněné církve, a někteří věřící proto hodlají obejít zákaz pořádáním pouti jiný den.

Papežova výzva k modlitbě je reakcí na ilegální vynucenou volbu nového, vládou schváleného biskupa diecéze Shantou v provincii Guangdong na jihovýchodě země a prohlášení předsedy Čínské vlastenecké katolické asociace, bývalého seminaristy Liu Bainiana, že by Vatikán neměl do vnitřních záležitostí církve v Číně zasahovat.

 

Přílohy:

List papeže Benedikta XVI. biskupům, kněžím, zasvěceným osobám a věřícím laikům katolické církve v Čínské lidové republice včetně modlitby k Panně Marii Šešanské: List Benedikta XVI. katolické církvi v Činské lidové republice.pdf

Generální audience, středa 18. května 2011.pdf