Papežovo poselství k postní době

Jiří Prinz, tiskové středisko ČBK 5.února 2014

Papežovo poselství k postní doběStal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby. Tato slova svatého Pavla posloužila papeži Františkovi jako motto pro letošní Poselství k postní době.

 

„Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým, není chudoba pro ni samotnou, ale - jak říká svatý Pavel - „abyste vy zbohatli z jeho chudoby, říká ve svém poselství Svatý otec. Podle papežových slov jsou křesťané voláni k tomu, aby viděli bídu svých bratří, „dotýkali se jí, brali si ji k srdci a konkrétně konali pro její zmírňování.

Ve svém Poselství rozlišil papež František tři druhy bídy, jíž jsou lidé - a křesťané zvláště - povinni zmírňovat: bídu hmotnou, mravní a duchovní. Hmotná bída se obvykle nazývá chudobou a týká se těch, kdo žijí v podmínkách nedůstojných pro lidskou osobu, říká Svatý otec, podle něhož staví křesťané proti této formě bídy svou diakonii - službu, jež „vychází v ústrety nouzi a léčí rány, jež hyzdí tvář lidstva.

Pokud jde o mravní bídu, spočívá podle papeže Františka v tom, že se lidský jedinec stává otrokem hříchu a neřesti. „Kolik rodin žije v úzkosti z toho, že některý z jejích členů - zejména mladých - je obětí alkoholu, drog, hazardu nebo pornografie! Kolik lidí ztratilo smysl života, je zbaveno perspektivy pro budoucnost a pozbylo naděje!, upozorňuje Svatý otec, podle něhož je tento druh bídy příčinou hospodářského rozvratu a lze jej nazvat počínající sebevraždou.

O duchovní bídě pak Svatý otec tvrdí, že nás vzdaluje od Boha. Pokud se domníváme, že nemáme zapotřebí Boha, který nám v Kristu podává svou ruku, a myslíme si, že si vystačíme sami, vydáváme se na cestu směřující ke krachu. Bůh je ten jediný, kdo skutečně zachraňuje a osvobozuje. Za protilátku proti této duchovní bídě označil papež evangelium. To jsou podle papeže věřící povoláni přinášet do každého prostředí, v němž se nacházejí. Postní doba je pak vhodná k tomu, aby se dokázali o své bohatství podělit. „Udělá nám dobře, když se budeme ptát, čeho se můžeme zbavit, abychom pomohli druhým a obohatili je svou chudobou. Nezapomínejme na to, že pravá chudoba bolí; nebylo by nic platné dávání bez kající dimenze. Nemám důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí.

 

Poselství papeže Františka k postní době.pdf