Parkování v areálu Dómského náměstí v Litoměřicích

Jana Michálková 20.května 2011

Parkování v areálu Dómského náměstí v LitoměřicíchAreál Dómského náměstí v Litoměřicích, kde vozidla parkovala i přes zákaz vjezdu, je pro řidiče uzavřen. Od května letošního roku zde byl zaveden po dohodě města, Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích, která je vlastníkem pozemků na Dómském náměstí, a Biskupství litoměřického nový režim vjezdu a parkování.

 

Na Dómském náměstí a v přilehlé Máchově ulici nyní mohou parkovat pouze návštěvy objednané do biskupské rezidence a na úřad biskupství. Při parkování si však musejí vyzvednout na recepci biskupské kurie (tj. úřad Biskupství litoměřického) parkovací kartu a před odjezdem ji vrátit. Opatření se netýká těch, kteří zde trvale bydlí.

Během dopoledních nedělních bohoslužeb a větších akcí, jakými jsou významné církevní slavnosti, kněžské dny apod., na něž přijíždějí desítky kněží, věřících a hostů, je možné parkovat zde volně.

Zaparkovaná auta v areálu Dómského náměstí kontroluje Městská policie Litoměřice.