Pastorační směrnice pro podporu kněžských povolání

František Jemelka, redaktor tiskového střediska ČBK 8.listopadu 2012

Pastorační směrnice pro podporu kněžských povoláníSvatý otec v dubnu 2012 schválil publikování Pastorační směrnice pro podporu kněžských povolání, kterou vypracovala Kongregace pro katolickou výchovu a Papežské dílo pro kněžská povolání.

 

Přinášíme český překlad této směrnice v plném znění. Ke stažení je dostupný v příloze.

Pastorac smernice pro podporu knez povol.pdf