Pastýřský list litoměřického biskupa k 1. neděli postní 2014

Jana Michálková 9.března 2014

Pastýřský list litoměřického biskupa k 1. neděli postní 2014Pastýřský list litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k 1. neděli postní L. P. 2014 (9. března 2014).

 

Bratři a sestry,

svatopostní doba, do které jsme s celou církví vstoupili na Popeleční středu, se vždy může a má stát časem příhodným a plodným pro nás samé, pro každého jednotlivého křesťana, pro naše rodiny, na které v tomto Roce rodiny zvláště myslíme, ale i pro pestré společenství naší diecéze. Rád vám, milí diecézáni, sděluji, že při letošní návštěvě „Ad limina, tedy při návštěvě apoštolských hrobů v Římě a současně při setkání se Svatým otcem Františkem, bylo téma rodiny nejen diskutováno, ale i modlitby za naše rodiny jsem, i vaším jménem, na vzácná římská místa s důvěrou kladl.

Papež František se sice netajil tím, že naši českou zemi ještě dostatečně nezná, ale, k mému údivu, když jsem mu řekl, že v naší diecézi je hrob sv. Zdislavy, patronky rodin, pohotově odvětil: „Ano, to vím! Uvědomil jsem si, že spolupatronka litoměřické diecéze sv. Zdislava je známá v Římě a ve Vatikánu především, ale je dobře známá nám samotným? O existenci jejího hrobu v kryptě baziliky sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí jistě všichni víme, ale není tam někdy až příliš opuštěný? Samozřejmě že nelze denně chodit na hřbitovy, ani není možné denně vstupovat do krypty svatopetrského římského chrámu či baziliky v Jablonném, ale čas od času, a v letošním Roce rodiny, bychom si poutní návštěvu hrobu sv. Zdislavy měli naplánovat a už nyní se na ni připravovat. Třeba právě na začátku svatopostní doby ve smyslu předsevzetí vykonat smírnou pouť za sebe, své blízké, své rodiny, naši diecézi i českou zem.

Hlavní poutní den v Jablonném v Podještědí bude sobota 31. května t.r. Mši svatou v 9 hodin by měl sloužit pan kardinál Dominik Duka a následně v 11 hodin se tam rád u oltáře setkám s kněžími a vámi všemi. Srdečně vás, milí přátelé, zvu! Budu vděčný všem těm, kteří v jednotlivých farnostech svatozdislavskou letošní pouť zorganizují. Máme toho tolik, za co bychom se měli modlit, máme mnoho důvodů vyprošovat našim rodinám na přímluvu Panny Marie a sv. Zdislavy Boží ochranu a požehnání, a stejně tak, máme nemálo důvodů, na úmysly rodin se i kajícně obětovat! Modlitba a kající srdce i sebezápor jisté náročnosti poutní cesty k pouti neodmyslitelně patří. Prosím, v následujících dnech postní doby na to mysleme. Život sv. Zdislavy, svou něžnou skromností a křesťanskou opravdovostí, je nesmírně oslovující. Připomínejme si její svědectví o Kristu.

Už dnes se těším na setkání s vámi u sv. Zdislavy, v jakémsi ohnisku a rodinném krbu naší litoměřické diecéze, a žehnám všem, zvláště pak rodinám.

Váš + Jan