Pastýřský list Mons. Jana Baxanta na Nový rok 2021

Milena Davídková 1.ledna 2021

Pastýřský list na Nový rok 2021


Bratři a sestry v Kristu, vážení a milí Boží přátelé,

při vstupu do nového roku 2021, po dramaticky prožitém uplynulém roce 2020, Vás zdravím ve jménu Božím a s ujištěním, že na Vás a Vaše rodiny, všechny Vaše blízké a drahé pamatuji ve svých modlitbách a denně připojuji pro ně i pro Vás své požehnání. Jsem totiž přesvědčen o tom, že snad lidská meziosobní komunikace může na určitý čas být přerušena vnějšími vlivy tak, jako tomu bylo v době loňské pandemie, ale zrušit, vyloučit a zapomenout na spojení s Bohem a skrze Krista na své bližní, nemyslet na ně, nemodlit se za ně a nepamatovat na ty, v nichž máme přece Krista vidět, by bylo nebezpečné a nešťastné. Drží nás pohromadě duchovní pouto, sice křehké, ale nikdy to nejsou okovy. Bůh nás nediriguje jako své nemyslící a slepě poslušné hráče. My sami své vlastní děti, postupně dospívající své blízké, také nemůžeme držet „na uzdě“, tedy za ruku dnem i nocí a celý život. Připravovali bychom je o schopnost dozrávání v samostatně myslící, rozhodující se a zodpovědné lidské bytosti. Vyprošovat jim však milost Boží ochrany, ve svých modlitbách na ně denně pamatovat, je právě to, co je pro ně životně důležité a co jim nikdo jiný neprokáže.

Velmi vhodně každý nový rok začíná liturgickou slavností Panny Marie, Matky Boží. Hned v první den v novém roce se můžeme duchovně opřít o ženu, na kterou se obrátil sám Bůh s důvěrou. Obraťme se na ni i my. V důvěře a s prosbou o zprostředkování Božích darů pro čas nového roku, o kterém nikdo z nás neví vůbec nic. Ona nezklamala Boha, a nezklame ani nás.

Dovolte, abych Vám připomněl ještě tři ženy, spjaté s našimi rodovými kořeny českého křesťanství. V roce 2019 to byla sv. Anežka Přemyslovna, s vděčnou vzpomínkou na uplynulých 30 let od jejího svatořečení, Ona královskou ušlechtilost chápala ve službě nemocným. Jak široké a rozlehlé pole pro svou službu by měla v nedávném našem pandemickém čase!

Rok 2020 byl jubilejním rokem sv. Zdislavy, ve kterém jsme si mohli jen zlehka a pod rouškami uvědomit 800 let od jejího narození. Během svého života stihla mnohé. Pamatovala na svého manžela, své 4 děti, svou domácnost, a navíc ještě na zástupy všech ubohých, kterým se stávala léčitelkou jejich tělesných nemocí, ale i posilou a rádkyní pro jejich znavené duše. Někoho takového bychom v současnosti vítali s radostí. Nemocných a znavených je stále dost a dost!

Letošní rok 2021 je rokem sv. Ludmily, od jejíž mučednické smrti uplyne 11 staletí. Křesťansky vychovávala svého vnuka sv. Václava, a nezalekla se nepřátelsky smýšlejících svých příbuzných, ale ani jiných nepřátel křesťanské víry. Věděla, že je nutné pro Krista ve světě vydávat osobní, zcela konkrétní svědectví, a pak byla životně přesvědčena, že je třeba poslouchat více Boha než lidi. Na přímluvu Panny Marie, svatých Anežky, Zdislavy a Ludmily, Vám žehnej Bůh.

Váš + Jan, biskup litoměřický 

Pastýřský list ke stažení