Pastýřský list biskupa Jana Baxanta na 1. neděli adventní 2015

Jana Michálková 1.prosince 2015

Pastýřský list biskupa Jana Baxanta na 1. neděli adventní 2015S blížícím se zahájením mimořádného Svatého roku milosrdenství, který vyhlásil papež František, se litoměřický biskup Jan Baxant obrací ke svým diecezánům s pastýřským listem.

 

Pastýřský list na 1. neděli adventní 2015 - Rok milosrdenství, 29. 11. 2015

 

Bratři a sestry,

vstupujeme do mimořádného Svatého roku - Roku Božího milosrdenství. Svatý otec František si přeje, abychom otevřeli svá srdce a pozorněji vnímali projevy Boží lásky a současně abychom i my s laskavostí a křesťanskou dobrotou přistupovali ke svým bližním. Denně si uvědomujeme svou křehkost a hříšnost, ale s lítostí, tedy s touhou po odpuštění, dostáváme vždy příležitost k novému začátku právě díky Božímu milosrdenství. Opětovně získáváme naději a máme ji dopřávat i druhým.

Aby Rok milosrdenství měl v naší diecézi zřetelnou podobu, vybízím všechny, kdo nebyli u sv. zpovědi už delší dobu, třeba několik let, nebo církev opustili, či upadli do církevních trestů, aby využili mimořádné možnosti získat odpuštění svých hříchů a obnovit tak přátelství s Bohem. Všem zpovědníkům pro tento Svatý rok dávám právo rozhřešit hříchy vyhrazené biskupovi. I hříchy vyhrazené papeži budou mít od začátku postní doby možnost rozhřešit vybraní kněží „misionáři milosrdenství v katedrále a třech vybraných svatyních.

Mimořádnou příležitost nabízím všem, kteří nemají pokřtěné děti pro jakékoliv komplikace (manželství, která nebyla uzavřená v kostele; děti svobodných matek; jakákoliv zanedbání, rodinné neshody, různé předsudky, jež způsobily oddálení křtu dětí apod.). Duchovní správce vybízím, aby přípravu na takové křty velkoryse a s pastýřskou moudrostí přizpůsobili dané situaci žadatelů a těm rodičům, jimž samotným chybí náboženská výchova, nabídli pomoc. Stejně tak, aby otevřeli své náruče dospělým, aby, pokud možno, všichni dostali příležitost přípravy ke křtu, svátosti smíření, svátosti biřmování a přijetí Eucharistie.

Na odpuštění od Boha i církve bychom všichni měli odpovědět odpuštěním všem, kteří se nějak provinili proti nám. Měli bychom spustit uzdravující lavinu odpuštění. Rok milosrdenství nás zve, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy a smířili se se všemi. Odpouštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá naději. Odpuštění je základním rysem křesťanské kultury, je nejzřetelnějším výrazem milosrdné lásky a barometrem věrohodnosti naší víry. Odpuštění je však třeba žít každý den i v maličkostech. Při odpuštění se nemusíme ptát, jestli si to dotyčný zaslouží. Odpuštění je přece nezasloužený dar! Milosrdenství se má projevit i ve skutcích tělesného i duchovního milosrdenství, v účinné charitativní pomoci skutečně potřebným, nuzným, bezdomovcům, jak prosí papež František např. do farních obcí adoptovat rodiny křesťanských vyhnanců, aby u nás, v zemi s hlubokými křesťanskými kořeny, nalezli nový domov, event. aby posilněni se v budoucnosti mohli vrátit zpět do své vlasti.

Osobním vrcholem Svatého roku milosrdenství pro každého z nás bude putování ke Svaté bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka otevřena také v diecézích. V naší diecézi se otevřou Brány milosrdenství čtyři:

-         v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích na 3. neděli adventní dne 13. 12. 2015 v 10 hod.

-         v poutním kostele sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce na 4. neděli adventní 20. 12. 2015 v 10 hod.

-         v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí na svátek Svaté Rodiny v neděli 27. 12. 2015 v 10 hod.

-         v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově v neděli 17. 1. 2016 v 10 hod.

Na těchto místech, obdařených odpustkovými dobrodiními, budou též k dispozici „misionáři milosrdenství s papežskými zpovědními pravomocemi.

Požehnaný Svatý rok Božího milosrdenství přeji a na přímluvu Panny Marie žehnám vám všem. Váš + Jan

 

Pastýřský list biskupa Jana Baxanta ke Svatému roku milosrdenství - 1. adventní neděle 29. 11. 2015.pdf