Pátý benefiční koncert ve prospěch obnovy mělnických varhan

Renata Špačková a František Šťastný 19.dubna 2010

Pátý benefiční koncert ve prospěch obnovy mělnických varhanProjekt obnovy varhan kostela sv. Petra a Pavla v Mělníce pokračuje i v letošním roce. V jeho prospěch se opět uskuteční řada akcí, z nichž tou nejvýznamnější je benefiční koncert v chrámu sv. Petra a Pavla. Uskuteční se 16. května 2010 v 16 hodin. Účinkují varhanní virtuos Aleš Bárta a harfistka Jana Boučková.

Na poslední akci související s projektem obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla jsme zvali v adventní době minulého kalendářního roku. Byla jí Varhanní půlhodinka, kterou děkuje Mělnický osvětový a okrašlovací spolek a Proboštství Mělník všem dárcům nejen za jejich velkorysost projevující se finanční a jinou podporou projektu, ale též za jejich nelhostejnost k věcem veřejným - k jedné z nejvýznamnějších památek našeho města i k možnosti přispět k rozvoji jeho kulturního a duchovního života. Vždyť není snad obohacující a povznášející liturgie za zvuku varhan či koncert v prostoru jedinečného pozdně gotického chrámu? Varhany - to není investice do něčeho pomíjivého na dobu dvou či tří let, do něčeho, co nakrátko zazáří a pohasne, to je investice minimálně na desetiletí, ale spíše na staletí (vždyť i naše stávající provizorní varhany „zdobí kůr více než sto let).

V uplynulém roce byla téměř završena 1. etapa projektu, který představuje záchranu náročně zdobeného prospektu (průčelí) barokních varhan restaurátory, což je jedna z mála částí, které zůstaly zachovány z varhan z roku 1712 od mistra J. A. Krásného. Od září minulého roku je prospekt opět v kostele, ovšem již nikoli někde na nevábné hromadě ve věži, kde půl století směřoval k zániku, ale je instalován v celé své kráse v jižní boční lodi kostela. Jestli se dostane zpět na kůr a bude doplněn novým nástrojem, to záleží na naší odhodlanosti a ochotě dále v projektu pokračovat a také na vaší vstřícnosti. V jeho prospěch se v letošním roce uskuteční řada akcí, z nichž tou nejvýznamnější je bezesporu v neděli 16. května 2010 v 16 hodin benefiční koncert v chrámu sv. Petra a Pavla.

Jeho poněkud netypické obsazení zvolil jeho umělecký patron a člen čestného výboru Klubu příznivců obnovy varhan, varhanní virtuos Aleš Bárta. Vedle královského nástroje - varhan (bohužel těch mělnických provizorních, „tvrdých) se představí nástroj králů - harfa. Pro posluchače to nebude jen sluchový zážitek, ale narozdíl od varhan, které lze „pouze poslouchat, budou mít návštěvníci možnost také sledovat mistrovské umění Jany Bouškové, jež je zatím jedinou harfistkou v historii naší republiky, která dosáhla nejvyšších ocenění na nejprestižnějších harfových soutěžích světa - Zlatá medaile v USA International Harp Competition a  druhá cena v  International Harp Contest  v Izraeli (více na: www.musica.cz/bouskova).

Na programu našeho koncertu budou skladby českých a světových autorů období baroka, klasicismu, romantismu i 20. století. Skvělí interpreti, nádherná hudba, jedinečný prostor, mimořádná událost - to jsou atributy, které vám nabízí Benefiční koncert 2010. Nenechte si tuto jedinečnou kulturně-společenskou událost regionu uniknout a přijďte podpořit Projekt obnovy varhan kostela sv. Petra a Pavla v Mělníce. Děkujeme.

Za pořadatele

Renata Špačková a František Šťastný

 

Zahájení koncertní sezony v Mělníku:

 

Neděle 2. května od 16.00 hodin

Mělník - kostel sv. Petra a Pavla

SLAVNOSTNÍ KONCERT

CONCERTO PRAHA

komorní soubor

MĚLNICKÝ PĚVECKÝ SBOR

(sbormistr František Šťastný)

Program: G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart

 

Neděle 16. května od 9.00 hodin

Mělník - kostel sv. Petra a Pavla

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

za projekt obnovy varhan a jeho příznivce

 

Neděle 16. května od 16.00 hodin

Mělník - kostel sv. Petra a Pavla

BENEFIČNÍ KONCERT

ve prospěch projektu obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla

JANA BOUŠKOVÁ - harfa ALEŠ BÁRTA - varhany

Program: B. M. Černohorský, J. S. Bach, J. Brahms, L. Janáček

 

Neděle 30. května - SVATOTROJICKÁ POUŤ

Program:

12.30   ODCHOD OD KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

13.00   křižovatka ulic Chloumecké a Dobrovského

13.15   zastavení u sochy sv. Jana Nepomuckého

14.00   MŠE SVATÁ V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NA MĚLNÍKU - CHLOUMKU

15.00   JARMARK TRADIČNÍCH ŘEMESEL

v průběhu jarmarku vystoupí:

-          JAROŠÁČEK PŘI ZUŠ MĚLNÍK

-          MĚLNICKÉ ZVONKY

-          DIVADELNÍ SPOLEK NOVÉ DIVADLO MĚLNÍK

17.00   HOSTINEC U ČESKÉ KORUNY V ULICI CHLOUMECKÉ:

DIVADLO DRAK: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

 

Příloha plakat_koncert.doc, beneficeplakat_2010.pdf