Pěší pouť Praha – Jeníkov 2017

Jana Michálková 22.května 2017

Pěší pouť z Prahy do Jeníkova u Duchcova 17. – 21. května 2017, zastávka v Libochovicích – na pomyslné hranici pražské arcidiecéze a litoměřické diecéze, předání korouhve a kříže, přivítání poutníků při příchodu do města (koláči a chlebem poutníky vítala do litoměřického kroje oblečená Marie Mazancová z Litoměřic, která pouť absolvovala v loňském roce), 19. května 2017, fara a děkanský kostel Všech svatých, Libochovice

Foto: Jana Michálková