Pěší pouť z Drážďan do Bohosudova

Milena Davídková 30.srpna 2022

Ve čtvrtek 25. srpna 2022 doputovala do bohosudovské baziliky Panny Marie Bolestné skupina dětí s doprovodem. Jednalo se o účastníky pěší pouti z Drážďan do Bohosudova. Přestože bylo, díky zatím ještě přetrvávající covidové pandemii poutníků méně než v předchozích letech, ani letos nechyběl úsměv a elán. Jako doprovod byli také dva kněží z drážďanské diecéze. Děti byly ubytovány v prostorách Biskupského gymnázia. Druhý den slavili spolu s místním společenstvím mši svatou v bazilice. Farní vikář Christopfer Cantzen jim představil poutní místo, na které přišly. Děti si pak s sebou odnášely požehnaný chléb a Bohosudovské lázeňské oplatky.

25. srpna 2022, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: archiv farnosti