Pěší pouť z Prahy do Jeníkova 2017

Jana Michálková 16.května 2017

Zveme vás na pěší pouť z Prahy do Jeníkova u Duchcova. Probíhá ve dnech 17. – 21. května 2017. Připojit se můžete třeba jen na hodinu, na den.

Sraz poutníků je v Praze ve středu 17. května u chrámu sv. Víta v Praze v 19 hodin. Pěší pouť bude zahájena ve čtvrtek 18. května v 6.45 hodin mší svatou v kostele u sester Boromejek v Praze pod Petřínem. Závěr v neděli 21. května přibližně ve 13 hodin mší svatou v Jeníkově. Bližší informace: mob. 731 402 743.

Program-plakát ke stažení.


Pěší pouť z Prahy do Jeníkova

Od roku 2005 se vždy v květnu koná pěší pouť z Prahy do Jeníkova. Letos to bude od 17. do 21. května 2017. Proč vůbec takováto pouť bývá? Těch důvodů je hned několik. Takovýchto pravidelných poutí v naší oblasti moc není a ze zkušenosti víme, že pro řadu lidí je poutní spiritualita něčím, co je jim velmi blízké. Začíná se ve středu večer v 19.30 hodin symbolickým obejitím pražské katedrály jako duchovního centra naší země. A jde se do pozapomenutého poutního místa, do Jeníkova u Teplic, kde je uctívána Panna Maria Matka Důvěry. Je v tom velká symbolika, kdy prosíme za obnovu víry především v našich oblastech, kde je to tolik zapotřebí.

Velký propagátor pěších poutí Mons. Jan Peňáz z Křtin říkává, že při pouti se člověk modlí celým tělem. Pokud totiž není zrovna cvičeným sportovcem, většinou už po prvním nebo druhém dni cítí každý krok. A když přesto vytrvá a vše trpělivě předloží Pánu jako oběť, stává se jeho putování modlitbou. Ti, kteří se již pouti v minulosti účastnili, jsou většinou obohaceni i setkáním s krásnou jarní přírodou.

To, že se již 13 roků putuje stejnou trasou, má i své velké klady. Tím, že je pouť už poměrně organizačně nezávažná, se poutníci i pořadatelé mohou více věnovat duchovnímu programu a vzájemnému sdílení. Podařilo se navázat i pěkné vztahy s domácími během cesty. Například v Teplé, ve farnosti Třebenice, bývá vždy krásné setkání, dokonce spojené s pohoštěním díky rodině dobrodinců.

Výhodou této pouti je i to, že se už přesně ví, kdy se kudy bude procházet, a tak se připojí na hodinu, na den.

Během cesty se každoročně zamýšlíme nad dalším úsekem z listu apoštola Pavla a snažíme se vystihnout nejdůležitější myšlenky formou rýmovaných hesel. Např.: Pavel dává mnoho rad, jedna z nich je vytrvat. Nebo: Život, smrt je pro mě zisk, říká to i Ctirad Pisk. Během pouti je jak legrace, tak i příležitost ke ztišení a rozjímání. Vždy nás doprovází kněz a každý den s ním míváme mši svatou. Ta nejhezčí bývá v Jeníkově, kde už na nás čekají místní farníci a spolu s poutníky prožívají agapé.

Oproti podobným poutím, které například na konci srpna chodí na Velehrad, tato naše pouť není masovou akcí. Většinou nás chodí deset až dvacet. Připojíte se i Vy?

Irena Ihmová, farnost Jeníkov