Pěší pouť za umělce 2015

Jana Michálková 13.července 2015

Pěší pouť za umělce 2015Ve dnech 2. – 8. srpna 2015 se uskuteční pěší pouť za umělce, jejíž trasa letos povede z Roudnice nad Labem do Kadaně (přes Říp – Doksany – Terezín – Litoměřice – Žatec – Liběšice – Mašťov). Zájemci mohou absolvovat pouť celou, nebo jen některé její úseky, případně se zúčastnit pouze večerních programů.

 

„Jednota nastává cestou, nikdy není nehybná. Jednota se vytváří putováním. Slova papeže Františka pronesená v homilii při ekumenických nešporách začátkem letošního roku se stala mottem 9. ročníku pěší pouti za umělce, která bude probíhat ve dnech 2. až 8. srpna a povede z Roudnice nad Labem do Kadaně.

„Pěší pouť za umělce umožňuje setkání s člověkem, s přírodou, s krásou kulturního bohatství naší země, objevuje krásu Božího stvoření. Je modlitbou za každého člověka a tato modlitba je uskutečňována formou programu, který předkládá hodnoty kultury vzešlé z křesťanské tradice, poukazuje Martina Pavlíková, pastorační asistentka z olomoucké arcidiecéze, iniciátorka a hlavní organizátorka akce.

Tentokrát budou poutníci poznávat krajinu severních Čech. Jejich cesta totiž povede přes Říp do Doksan, Terezína, Litoměřic, Žatce, Liběšic a před cílovou Kadaní do Mašťova. Přemisťování se uskuteční částečně i za pomoci veřejné dopravy, ale základem zůstává pěší putování.

Pěší pouť za umělce, ale i každého člověka, je určena pro každého zájemce, kterého myšlenka tohoto putovaní zaujme a souzní s ní. Zapojit se lze i tak, že zájemci absolvují jen některé úseky nebo se zúčastní pouze večerních programů (podrobný program je k dispozici v příloze nebo na www.rapsodickedivadlo.cz). Zájemci o celotýdenní putování se mohou hlásit na e-mailové adrese: pavlikova@arcibol.cz.

 

Pěší pouť za umělce 2015_program.pdf