Petropavlovská pouť v Hrobcích

Dominik Faustus 27.června 2023

V sobotu 24. června 2023 se konala v kapli na návsi obce Hrobce pouť ke sv. Petrovi a Pavlovi. Celebroval P. Mgr. Wolfgang Karel Horák O.Praem.

Sobota 24. června 2023, Hrobce

Foto: Ing. Kateřina Hlaváčová, Ing. Rudolf Sticha